Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Đóa Hoa Nghiêm
Nhạc: Nguyễn Tuấn
Thơ: Vưong Ngọc Long

 

HoaNghiem 

Đóa Hoa Nghiêm


Em hỏi tôi sao mặt trời kia rựïc rỡ
nắng rim vàng trải dọc giữa đồi xuân
Tôi cúi đầu im lặng
Cảm thấy mình lành lạnh trong tâm
Mặt trời kia rồi sẽ tắt
Hoàng hôn về phủ kín dương gian

Em hỏi tôi … kìa những vì sao lấp lánh
Bóng trăng ngà thơ mộng giữa dòng sông
Tôi cúi đầu im lặng
Cảm thấy mình vô nghĩa giữa hư không
Mặt trăng kia rồi sẽ tàn - Những vì sao sẽ lặn
Cuối chân trời ưng ửng ánh dương hồng
Bình minh đến khởi đầu một ngày mới
Người nông phu kéo trâu ì ạch ra đồng

Em hỏi tôi sao bông hoa kia thắm nở
Khoe nhụy hồng giữa đàn bướm nhởn nhơ
Tôi cúi đầu im lặng
Cảm thấy mình cô quạnh bơ vơ
Hoa kia rồi úa héo
Nhụy sẽ tàn rơi, sắc phai mờ

Em hỏi tôi sao con chim kia lảnh lót
Giữa lùm tre quyến rũ tiếng ngọt lành
Tôi cúi đầu im lặng
Cảm thấy đời bất nhẫn vô tâm
Người thợ săn đang lăm lăm tìm đến
Tiếng đì đoành kết liễu một sinh linh ....

Em hỏi tôi sao cành cây kia xanh lá
Đang sinh mầm trổ lộc búp non tơ
Tôi cúi đầu im lặng
Nghe từ đâu tiếng thở nhẹ thờ ơ
Rồi mùa đông giá băng sẽ đến
Lá thay mùa… vàng úa rụng xác xơ

Em hỏi tôi sao dòng sông kia chảy mãi
Nước về nguồn hay biển tận bao la
Tôi cúi đầu im lặng
Trên đôi môi lệ đắng chan hòa
Nước sẽ cạn trong mùa hạn hán
Vũng bùn đen khỏa lấp bãi phù sa

Em chỉ tôi một lâu đài tráng lệ
Ngàn cung nô trong điện ngọc cung vàng
Tôi cúi đầu im lặng
Cảm thấy mình sửng sốt bàng hoàng
Một trận cuồng phong và động đất
Chỉ còn là ảo ảnh giữa điêu tàn

Em hỏi tôi chân lý nào viên mãn
Con đường nào về vô thủy vô chung
Chân trời nào là bến bờ vĩnh phúc
Con đường nào qua sinh tử muôn trùng
Nguyên lý nào tiêu tan ái dục
Ánh sáng nào tỏa lộ vô minh
Tôi mỉm cười im lặng
Cảm thấy lòng thanh thản vô cùng
Ánh Đạo Vàng lung linh vườn Đạo Hạnh
Ngát thơm hồn nở rộ : ĐÓA HOA NGHIÊM …

Hải Đà
11/2001

The Flower of Emptiness “Hoa Nghiem”


You asked me why was the sun so ardent
Shining its rays along the hillside
Silently, I bowed my head
Feeling a cold wave in my heart
Because the sun will fade
Into the sunset, enclosing the earth.

You asked me... why were the stars twinkling
By the moon, mirroring in the river
Silently, I bowed my head
Thinking of my insignificance in the vast neant
The moon will wane, and the stars disappear
On the reddened horizon
Dawn will come, heralding a new day
As the farmer pulls the buffalo in the rice field.

You asked me why did the flower bloom so radiantly
Showing its rich pistil among the butterflies
Silently, I bowed my head
Musing about my loneliness
The flower will wilt
Shedding its petals, devoid of color.

You asked me why did the lark sing
Between the bamboo trees, with an enticing trill
Silently, I bowed my head
Pondering about the indifference and heartlessness in life
The hunter waiting to heed
The flapping noise of a departing creature.

You asked me why was this green branch
Covered with burgeoning buds
Silently, I bowed my head
Listening to the soft and distant whisper
That announces the cold winter
While yellow leaves fall down the trees.

You asked me why did the river flow continuously
Back to the source or down to the sea
Silently, I bowed my head
Tasting the bitterness of tears on my lips
Water will be scarce during the drought
And black mud will cover the delta alluvia.

You pointed to me the direction of a sumptuous palace
Erected in marble and jade, and attended by thousands of servants,
Silently, I bowed my head
Remembering my stupefaction
When a sudden storm and earthquake
Left a trail of wreckage to be contemplated.

You asked me which truth is everlasting
Which way leads to the perpetual world
Which horizon leads to the shore of eternal Happiness
Which route zigzags through the sufferings of birth and death
Which principles break down desire and temptation
Which light shines the path to illusions?
Silently I smiled
Overflowing with serenity
Revering at Buddha’s Golden Light in the garden of Felicity
Where the flower “Hoa Nghiem” blooms with majesty.

Bản dịch Anh ngữ của Tran Binh Nhung
Sandiego, Dec 4, 2001

La Fleur du Néant “Hoa Nghiem”


Tu me questionnes pourquoi ce soleil est resplendissant,
Ses rayons dorés étalant sur la colline au printemps;
Inclinant ma tête, je demeure songeur,
Sentant une vague de froid envahir mon coeur;
Bientôt, le jour s’éteindra;
Tout sur la terre, l'obscurité englobera.

Tu me questionnes pourquoi ces étoiles sont scintillantes,
Dans la rivière, l'image de la lune miroitant;
Inclinant ma tête, je demeure songeur,
Dans ce vaste univers, mon rôle a peu de valeur,
La lune pâlira et les étoiles disparaitront,
Les rayons de soleil se montrent à l'horizon,
L'aube survient, annoncant un nouveau jour,
Dans le champ, l'homme et son buffle labourent.

Tu me questionnes pourquoi éclosent ces fleurs,
Se vantant de leurs riches pistils aux papillons;
Inclinant ma tête, je demeure songeur,
Sentant la solitude au milieu de ce monde;
Ces fleurs, un jour, se faneront,
Laissant tomber leurs pétales dépouillés de couleurs.

Tu me questionnes pourquoi cet oiseau chante,
À travers les tiges de bambou, lancant sa voix tentante;
Inclinant ma tête, je demeure songeur,
Réfléchissant sur la cruauté de la vie, et sur l'indifférence
Du chasseur qui attend, sans coeur,
Pour mettre fin à un être vivant...

Tu me questionnes pourquoi ces branches sont vertes
De bourgeons dont elles sont recouvertes;
Inclinant ma tête, je demeure songeur,
De quelque part, parvient un léger soupir;
Puis, l'hiver arrive avec toute sa froideur
Alors que les feuilles jaunies finiront par périr.

Tu me questionnes pourquoi cette eau coule continuellement,
Est-ce vers la source ou se dirigeant vers l'océan;
Inclinant ma tête, je demeure songeur,
Dégustant l'amertume des larmes de mon coeur;
Durant la sécheresse, l'eau manquera,
Sur le banc de sable, seule la boue s'y étalera.

Tu me montres un palais somptueux érigé
Plein d'or et ayant des serviteurs par milliers;
Inclinant ma tête, je demeure songeur,
Me percevant une vision d'horreur;
Un tremblement de terre ou un ouragan
N'en laissera qu'un mirage, parmi des débris désolants.

Tu me questionnes quelle vérité restera;
Voulant un monde immortel, quelle voie nous y conduira;
Vers quel horizon sera le rivage de l'éternel bonheur;
La vie et la mort ont-elles un moyen libérateur;
Quels principes viendront à bout envies et tentations;
Quelle lumière brillera le chemin des illusions.
Souriant, je demeure songeur,
Une sérénité sans limite déborde mon coeur,
Sous la Lumière Dorée de Bouddha, dans ce jardin bienheureux,
La Fleur "Hoa Nghiem" éblouit d'un éclat majestueux.

Bản dịch Pháp ngữ của Thanh Tâm
12/06/2001

 

NHỮNG LỜI GHI CHÚ:

 Bội Tiên:
1- Kinh Hoa Nghiêm (hay Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm) là bộ kinh dài nhất của Đại Thừa Phật Giáo gồm 40 phẩm (80 cuốn dịch ra tiếng Hán). Kinh này trình bày đời sống Tâm Linh của nhân loại từ sơ cơ tới viên mãn. Bài Thơ của Hải Đà tương ứng với Phẩm thứ 8 (Tứ Diệu Đế) nói lên lẽ vô thường của vũ trụ sinh diệt, nguyên nhân khổ và con đường thoát khổ..
2-The Avatamsaka (Flower Adornment) Sutra is the longest and highest teaching of Buddha Shakyamuni .It has been described as the "epitome of Buddhist thought,Buddhist sentiment and Buddhist experience" (D.T. Suzuki)
3-Le Sutra de la Guirlande de Fleurs (Avatamsaka) est l'un des sutras les plus célèbres du Canon Mahayana,contenant l'enseignement parfait donné par le Bouddha Sakyamuni ,immédiatement après son Illumination.Ce sutra a été décrit comme "le sommet de la pensée,du sentiment ,et de l'expérience bouddhiques"(D.T.Suzuki)

 Thanh Tâm:
Hoa Nghiêm là từ chữ Hán, người Tàu đọc là HUA YEN. Lấy từ chữ HOA NGHIÊM KINH (Avatamsaka Sutra) của ngài Long Thọ (NAGARJUNA, đọc là Na-gar-ru-na) thuộc Phái Tam Luận Tông.
Theo nghĩa ĐẠO thì Avatamsaka có thể dịch ra Pháp ngữ là "Vide" hay "Néant" (viết hoa).
Theo Phạn ngữ thì avatamsaka (chữ thường không viết hoa) cũng còn có nghĩa là hoa hay vòng hoa (do đó "Avatamsaka Sutra" đã được dịch là "Le Sutra de l'Ornementation Fleurie des Bouddhas" hay là "Le Sutra de la Guirlande de Fleurs" (viết hoa). Đây là trường hợp một danh từ chung (nom commun) đã mang một ý nghĩa đặc biệt và biến thành danh từ riêng (nom propre).

 Trịnh Hỷ:
Kinh Hoa Nghiêm tiếng Pháp dịch là "Sutra de la Guirlande de Fleurs", có nơi còn dịch là "Sutra de l’ornementation fleurie des Bouddhas" (vì tên dài là "Buddavatamsaka-sutra", đầy đủ hơn nữa là "Buddavatamsakamahavaipulya-sutra", trong tự điển Anh NTBach tên dài là "Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh". Tiếng Nhật gọi là Kegon Kyo . Hoa Nghiêm Tông là trường phái lấy Kinh Hoa Nghiêm làm giáo lý căn bản, truyền sang Nhật là Kegon Shu (Ecole dela Guirlande des Fleurs).

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg