Print
Category: Nhạc Phạm Anh Dũng
Hits: 1753

 

Hoa Đào Năm Ngoái
nhạc Phạm Anh Dũng
thơ Vương Ngọc Long
ca sĩ Xuân Thanh


 hcd 20071015 5

ca khúc trích từ
CD Xuân Thanh 3
Đường Về
phát hành 10-2007

 

SpringSceneryPoem