Print
Category: Nguyên Tác Anh Ngữ
Hits: 1682

 

The Sick Rose

blake1


O Rose, thou art sick!
The invisible worm
That flies in the night,
In the howling storm,
Has found out thy bed
Of crimson joy,
And his dark secret love
Does thy life destroy.
 
William Blake
(1757-1827) Hoa Hồng Bệnh
 
Nàng hồng nhuốm bệnh tái xanh
Loài sâu kỳ lạ quẩn quanh vô hình
Mịt mùng đêm tối lặng thinh
Gió gào bão sóng bập bềnh cuốn xa
Cho rồi thấy được đài hoa
Sắc màu đỏ thắm chan hòa niềm vui
Tình yêu huyền bí đêm dài
Đời hoa kết liễu ngậm ngùi xót xa ...

Hải Đà phỏng dịch