Print
Category: Nguyên Tác Anh Ngữ
Hits: 1685


Love IsLove is being happy for the other person when they are happy 
being sad for the person when they are sad 
being together in good times and being together in bad times 
Love is the source of strength. 

Love is being honest with yourself at all times 
being honest with the other person at all times 
telling, listening, respecting the truth, and never pretending 
Love is the source of reality 

Love is an understanding that is so complete that you feel 
as if you are part of the other person 
accepting the other person just the way they are 
and not trying to change them to be someone else 
Love is the source of unity. 

Love is the freedom to pursue your own desires 
while sharing your experiences with the other person 
the growth of one individual alongside of 
and together with the growth of another individual 
Love is the source of success 

Love is the excitement of planning things together 
the excitement of doing things together 
Love is the source of the future 

Love is the fury of the storm, the calm in the rainbow 
Love is the source of passion 

Love is giving and taking on a daily situation 
being patient with each other's needs and desires 
Love is the source of sharing 

Love is knowing that the other person will always be with you 
regardless of what happens 
missing the other person when they are away 
but remaining near in the heart at all timesLove is the source of security 
Love is the source of Life !!

Susan Polis Schutz

 

Tình Yêu Là

Tình yêu san sẻ cho nhau
Niềm vui hạnh phúc nỗi sầu đớn đau
Mặc cho mưa nắng dãi dầu
Thành công, thất bại trước sau một lòng
Tình Yêu sức mạnh vô song
Vượt qua bão táp mưa giông cuộc đời

Tình yêu không phải vẽ vời
Luôn luôn chân chính với người mình thương
Tình yêu chẳng phải phô trương
Lắng nghe, kính trọng, nhún nhường, cảm thông
Cho nhau chẳng đổi thay lòng
Tình yêu đâu phải viễn vông xa vời

Yêu là thấu hiểu suốt đời
Xem mình như thể thân người mình yêu
Bằng lòng chấp nhận muôn điều
Đẹp, hay, xấu, dở cũng đều thế thôi
Chẳng mong thay bản tính người
Tình yêu hợp nhất sống đời khoan dung

Yêu nhau không bảo mà cùng
Nghiệp riêng ai thích cũng không nề hà
Cùng nhau chia sẻ gần xa
Đổi trao kinh nghiệm kinh qua đường đời
Thăng trầm cuộc sống nổi trôi
Yêu nhau chung thủy là đời thành công

Yêu nhau toan tính đồng lòng
Cùng nhau quyết định chỉ mong vẹn toàn
Vượt qua tất cả gian nan
Tình yêu là cả cội nguồn tương lai

Yêu là giông tố đêm dài
Cầu vồng ngũ sắc ánh mai dịu dàng
Yêu nhau tha thiết nồng nàn
Đắm say sôi nổi vô vàn nhớ nhung

Tình yêu quảng đại bao dung
Phát ban cho kẻ khốn cùng chẳng may
Quan tâm việc thấy hàng ngày
Tình Yêu chia sẻ chẳng hoài tiếc công

Cho dầu cuộc sống long đong
Yêu ai yêu mãi trong lòng khôn nguôi
Nhớ người dầu đã xa xôi
Vấn vương hình bóng của người trong tim

Tình Yêu đem sự bình tâm
Tình Yêu gieo hạt nẩy mầm Nhân Sinh !

Vương Ngọc Long