Print
Category: Nguyên Tác Anh Ngữ
Hits: 1631

 

Love 's Secret

bqty

Summer flowers by Godward

Never seek to tell thy love,
Love that never told can be;
For the gentle wind doth move
Silently, invisibly.

I told my love, I told my love,
I told her all my heart,
Trembling, cold, in ghastly fears.
Ah! she did depart!

Soon after she was gone from me,
A traveller came by,
Silently, invisibly:
He took her with a sigh.

William Blake (1757-1827)

 

Bí Quyết Tình Yêu

Với người yêu đừng bao giờ thổ lộ
Vì tình yêu xin chớ thốt nên lời
Như gió thoảng bay qua đời rất nhẹ
Trong vô hình, câm nín, lặng thầm trôi

Với người yêu, tôi vẫn từng nói mãi
Lời con tim thăm thẳm tận đáy lòng
Có những lúc rét run đầy sợ hãi
Nàng bỏ tôi tuyệt vọng nỗi hoài mong 

Nàng đi mất một mình tôi cay đắng
Bỗng người dưng xa lạ đến khi nào
Trong lặng lẽ, vô hình và trống vắng
Đón nàng đi, tôi tê tái ngẹn ngào

Hải Đà phỏng dịch