Print
Category: Nguyên Tác Anh Ngữ
Hits: 1846

 Garden Comb

an intriguing contraption,
designed to brush the hairs of autumn
as the trees forsake their chameleon wigs for the year
to don a mask of bareness

I encounter time after time, the soft hair of the maple heads
that comply with the gentle Indian summer breeze
shedding their vibrant colors, strand by strand
until only their silent scalps remain,
the brown epidermis with an embryo of green

the garden comb does its duties
sweeping through the grass
guiding the dying remnants to their place
filtering through a sundry of spectrum colors
brushing the hairs of autumn on an Indian summer day.

Jessica Bảo-Ân Tôn

 images 

Le Râteau du Jardin

Voici un fascinant engin
inventé pour ramasser à l'automne les crins
que les arbres débarrassent chaque année de leur coiffure changeant,
pour arborer une austère apparence.

J'aperçois graduellement le doux feuillage des érables
qui suit la douce brise de l'été indien
en ôtant leurs couleurs éclatantes comme un tableau détachable
jusqu'à ce que leurs branches ne restent plus rien,
laissant voir la peau brune avec un bourgeon verdâtre.

Le râteau du jardin accomplit bien ses tâches;
balayant la pelouse, il débarrasse du décor
les débris des feuilles mortes vers leur place
comme filtrer au travers d'un espace multicolore;
en cette journée d'été indien, brossant les feuilles d'or.

Traduit par Thanh Tâm

images5

Chải Tóc Vườn Thu

Ôi quyến rũ ! Chiếc lược nào kỳ diệu !
Trời ban cho chải tóc mượt thu vàng
Cây lá kia sau năm tháng ngỡ ngàng
Thay tóc lạ muôn màu nay đổi khác
Thân trần trụi điêu tàn trơ dáng vóc

Những ngày qua tôi vẫn thấy bên đường
Tha thướt mềm chải tóc rũ hàng phong
Trời nắng ấm thu vàng thênh thang gió
Màu lung linh chia phôi từng sợi nhỏ
Trên đỉnh đầu thầm lặng giấc sầu mơ
Làn da nâu lộc biếc nụ nguyên sơ

Chiếc lược ấy đoan trang làm công việc
Thảm cỏ kia chải mềm trông diễm tuyệt
Dắt dìu về chốn cũ mảnh khô tàn
Những dải màu lộng lẫy sắc khoe khoang
Trời nắng mới nàng Thu đang chải tóc ....

Vương Ngọc Long phỏng dịch