Bản dịch của các thi hữu
Nhạc: Mai Ðức Vinh
Tình Ca Mai Ðức Vinh
Phổ Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc Nguyễn Đăng Tuấn
Thơ Vương Ngọc Long
Nhạc: MaiĐứcVinh, HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy, MinhThao, PhạmAnhDũng, NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Nhạc Mai Đức Vinh
Ca sĩ Bảo Yến trình bày

Rondel de L’Adieu

Partir, c’est mourir un peu,
C’est mourir à ce qu‘on aime;
On laisse un peu de soi-même
En toute heure et dans tout lieu,

C’est toujours le deuil d’un voeu,
Le dernier vers d’un poème;
Partir, c’est mourir un peu.

Et l’on part, et c’est un jeu,
Et jusqu‘à l’adieu suprême
C’est son âme que l’on sème,
Que I‘on sème à chaque adieu;
Partir, c’est mourir un peu.

Edmond Haraucourt (1858-1942)Khúc Biệt Ly

Biệt ly là chết trong lòng một ít
Cái ta yêu chắc đã chết đi rồi
Không ít nhiều ta bỏ phí hoang đời
Đến và đi thời gian nào kể hết

Như thế mãi tang thương lời ly biệt
Câu cuối cùng kết thúc một trường thi
Chết trong lòng một ít kẻ ra đi

Ta cứ đi và trò đời tiếp diễn
Đến vô cùng chia ly tình vĩnh viễn
Chính hồn ta vung vãi những hạt mầm
Lời từ ly ta gieo rắc âm thầm
Ra đi là chết trong lòng một ít …

Vương ngọc Long chuyển ngữ


 

Bạch Cư Dị
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Hoa Khổ Đau
Hải Đà biên soạn và tuyển dịch
Nhạc: MaiĐứcVinh,HuỳnhCôngTrứ, LêMạnhTrùy,MinhThao, PhạmAnhDũng,NguyễnTuấn.
Hải Đà-Vương Ngọc Long
Phượng Nở Trong Thi Ca
Hải Đà - Vương Ngọc Long
Xuân Về Nhớ Lại Cảnh Tình Xưa
Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ Vương Ngọc Long
DVD KARAOKE
1.jpgHNV.jpgdhdk2.jpghdnn.jpg